PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TỨ CƯỜNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Phân công coi KSCl giữa học kỳ I, năm học 2018- 2019. 22/10/2018 [HyperLink19]
2 Kế hoạch khảo sát chất lượng giữa kỳ I, năm học 2018- 2019 18/10/2018 [HyperLink19]
3 Báo cáo công tác bồi dưỡng giáo viên năm học 2016- 2017 01/06/2017 [HyperLink19]
4 Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 01/06/2017 [HyperLink19]
5 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 17/01/2017 [HyperLink19]
6 Chiến lược phát triển 2016-2020 17/01/2017 [HyperLink19]
7 Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017 09/01/2017 [HyperLink19]
8 báo cáo kết quả thực hiện Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại nhà trường năm 2016 07/12/2016 [HyperLink19]
9 Quy chế làm việc của trường THCS Tứ Cường năm học 2016-2017 30/09/2016 [HyperLink19]
10 Quy chế dân chủ năm học 2016-2017 30/09/2016 [HyperLink19]
11 Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 11/08/2016 [HyperLink19]
12 Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015 - 2016 11/08/2016 [HyperLink19]
13 Báo cáo kết quả thực hiện Một đổi mới năm học 2015 - 2016 11/08/2016 [HyperLink19]
14 Báo cáo kết quả tham gia các cuộc thi năm học 2015 - 2016 11/08/2016 [HyperLink19]
15 Báo cáo hoạt động chuyên môn 2015 - 2016 11/08/2016 [HyperLink19]
16 Quy ước xây dựng cơ quan An toàn, an inh trật tự năm 2015 19/10/2015 [HyperLink19]
17 Báo cáo kết quả xây dựng Cơ quan an toàn, an ninh trật tự năm 2015 18/10/2015 [HyperLink19]
18 Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng Cơ quan văn hóa nưm 2015 18/10/2015 [HyperLink19]
19 Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 28/05/2015 [HyperLink19]
20 Kế hoạch hoạt động tuần 18,19 và thi học kỳ I năm học 2014-2015 18/12/2014 [HyperLink19]
    
123