PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TỨ CƯỜNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Hướng dẫn một số nội dung SHCM và các HĐ dạy học theo chủ đề 2018- 2019 01/12/2018 [HyperLink19]
2 Lịch và công việc chuẩn bị kiểm tra học kỳ I, năm học 2018- 2019 29/11/2018 [HyperLink19]
3 Kế hoạch kiểm tra học kỳ I, năm học 2018- 2019 29/11/2018 [HyperLink19]
4 Phân công coi KSCl giữa học kỳ I, năm học 2018- 2019. 22/10/2018 [HyperLink19]
5 Kế hoạch khảo sát chất lượng giữa kỳ I, năm học 2018- 2019 18/10/2018 [HyperLink19]
6 Báo cáo công tác bồi dưỡng giáo viên năm học 2016- 2017 01/06/2017 [HyperLink19]
7 Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 01/06/2017 [HyperLink19]
8 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 17/01/2017 [HyperLink19]
9 Chiến lược phát triển 2016-2020 17/01/2017 [HyperLink19]
10 Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017 09/01/2017 [HyperLink19]
11 báo cáo kết quả thực hiện Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại nhà trường năm 2016 07/12/2016 [HyperLink19]
12 Quy chế làm việc của trường THCS Tứ Cường năm học 2016-2017 30/09/2016 [HyperLink19]
13 Quy chế dân chủ năm học 2016-2017 30/09/2016 [HyperLink19]
14 Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 11/08/2016 [HyperLink19]
15 Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015 - 2016 11/08/2016 [HyperLink19]
16 Báo cáo kết quả thực hiện Một đổi mới năm học 2015 - 2016 11/08/2016 [HyperLink19]
17 Báo cáo kết quả tham gia các cuộc thi năm học 2015 - 2016 11/08/2016 [HyperLink19]
18 Báo cáo hoạt động chuyên môn 2015 - 2016 11/08/2016 [HyperLink19]
19 Quy ước xây dựng cơ quan An toàn, an inh trật tự năm 2015 19/10/2015 [HyperLink19]
20 Báo cáo kết quả xây dựng Cơ quan an toàn, an ninh trật tự năm 2015 18/10/2015 [HyperLink19]
    
123