PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TỨ CƯỜNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
16 V/v kiểm tra trường chuẩn Quốc gia và kiểm tra đầu năm học 2018-2019 05/10/2018 [HyperLink19]
15 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2018 - 2019 05/10/2018 [HyperLink19]
14 V/v hợp đồng lao động có thời hạn đối với giáo viên, nhân viên các trường Tiểu học, THCS năm học 2018 - 2019. 05/10/2018 [HyperLink19]
13 V/v triển khai CSDL chung toàn ngành và thực hiện báo cáo thống kê giáo dục năm học 2018-2019 05/10/2018 [HyperLink19]
12 V/v báo cáo cơ cấu đội ngũ, cơ sở vật chất năm học 2018- 2019 05/10/2018 [HyperLink19]
11 V/v hướng dẫn viết, nộp sáng kiến năm học 2018-2019 05/10/2018 [HyperLink19]
10 “V/v Thực hiện Nghi lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang” 05/10/2018 [HyperLink19]
09 CHƯƠNG TRÌNH: Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2018 – 2019 05/10/2018 [HyperLink19]
08 KẾ HOẠCH: Thanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019 05/10/2018 [HyperLink19]
07 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018- 2019 05/10/2018 [HyperLink19]
06 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn năm học 2018-2019 05/10/2018 [HyperLink19]
05 Về công tác thu, đóng góp; dạy thêm học thêm và thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2018-2019 05/10/2018 [HyperLink19]
04 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018- 2019. 12/09/2018 [HyperLink19]
03 V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS. 12/09/2018 [HyperLink19]
02 Các trường THCS trong toàn huyện 28/08/2018 [HyperLink19]
01 V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 28/08/2018 [HyperLink19]
35 Về việc chỉ đạo bàn giao học sinh, sinh viên về sinh hoạt hè tại địa phương năm 2018 18/05/2018 [HyperLink19]
34 Về việc hướng dẫn công tác khen thưởng ngành GDĐT. năm học 2017 - 2018 18/05/2018 [HyperLink19]
33 Về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2017- 2018. 18/05/2018 [HyperLink19]
32 V/v nộp hồ sơ thi đua của nhà trường về bộ phận Tổng hợp-Thi đua của Phòng GD-ĐT 15/05/2018 [HyperLink19]
12345678910...