PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TỨ CƯỜNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo kết quả thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa 2017 20/10/2017 [HyperLink19]
2 Báo cáo hết tập sự của giáo viên THCS 5/10/2017 [HyperLink19]
3 Báo cáo các khoản thu chi năm học 2017 - 2018 02/8/2017 [HyperLink19]
4 Báo cáo quy hoạch cán bộ nguồn 18/8/2017 [HyperLink19]
5 Hồ sơ dạy thêm học thêm hè năm 2017 11/7/2017 [HyperLink19]
6 Đánh giá phân loại viên chức năm học 2016 - 2017 25/05/2017 [HyperLink19]
7 Báo cáo thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017 25/05/2017 [HyperLink19]
8 Báo cáo về kết quả tổ chức Hội chợ 4/4/2017 [HyperLink19]
9 Về việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị năm học 2016-2017 18/4/2017 [HyperLink19]
10 HSG có hoàn cảnh khó khăn 29/4/2017 [HyperLink19]
11 Đăng ký mua vở và các loại hồ sơ khác năm học 2017 - 2018 5/5/2017 [HyperLink19]
12 Đề án tinh giảm biên chế 2015 - 2021 20/04/2017 [HyperLink19]
13 Danh sách GV, HS tiêu biểu năm học 2016 - 2017 29/03/2017 [HyperLink19]
14 Danh sách sửa sai thông tin cá nhân. 10/03/2017 [HyperLink19]
15 Báo cáo phục vụ Thanh tra Sở GD&ĐT. 10/03/2017 [HyperLink19]
16 Mẫu tinh giảm Biên chế năm học 2016 - 2017 25/02/2017 [HyperLink19]
17 Kết quả khảo sát giữa HK II năm học 2016 - 2017. 20/03/2017 [HyperLink19]
18 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017 28/02/2017 [HyperLink19]
19 Danh sách HS dự thi Điền kinh năm học 2016 - 2017 11/01/2017 [HyperLink19]
20 Báo cáo tình hình sau Tết Nguyên Đán 02/02/2017 [HyperLink19]
1234