PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TỨ CƯỜNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 8, đầu năm học 2014 - 2015. Truongthily [HyperLink19]
2 Đề khảo sát chất lượng môn Ngữ văn lớp 8, đầu năm học 2014 - 2015. Truongthily [HyperLink19]
3 Đề khảo sát chất lượng môn Ngữ văn ớp 7, đầu năm học 2014 - 2015. Truongthily [HyperLink19]
4 Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6, đầu năm học 2014 - 2015. Truongthily [HyperLink19]
5 Đề khảo sát chất lượng môn Văn lớp 6, đầu năm học 2014 - 2015. Truongthily [HyperLink19]
6 Bài tập về tách chất Đoàn Văn Mạnh [HyperLink19]
7 Viết PTHH Đoàn Văn Mạnh [HyperLink19]
8 Hiện tượng Hoá học Đoàn Văn Mạnh [HyperLink19]
9 Đề thi HSG môn Đại lý lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2010 - 2011 Trần Thanh Tuấn [HyperLink19]
10 Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2010 - 2011 Trần Thanh Tuấn [HyperLink19]
11 Đề thi HSG môn Lich Sử lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2010 - 2011 Trần Thanh Tuấn [HyperLink19]
12 Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2010 - 2011 Trần Thanh Tuấn [HyperLink19]
13 Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2010 - 2011 Trần Thanh Tuấn [HyperLink19]
14 Đề thi HSG môn Toán lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2010 - 2011 Trần Thanh Tuấn [HyperLink19]
15 Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2010 - 2011 Trần Thanh Tuấn [HyperLink19]
16 Đề thi HSG môn Vật lý lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2010 - 2011 Trần Thanh Tuấn [HyperLink19]
17 Đề giới thiệu học sinh giỏi tỉnh Thanh Hoá năm 2007 - 2008 Trương Thị Lý [HyperLink19]
18 Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 8 năm học 2009 - 2010 Đoàn Văn Mạnh [HyperLink19]
19 Đề giới thiệu học sinh giỏi cấp tỉnh môn hoá học năm 2009 - 2010 Đoàn Văn Mạnh [HyperLink19]
20 Đề thi học sinh giỏi Địa lí năm học 2009 - 2010 của tỉnh Hải Dương Đoàn Văn Mạnh [HyperLink19]
12