PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TỨ CƯỜNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKLS-00140 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 9 Tạ Thị Thúy AnhSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00139 Để học tốt Lịch sử 8Đoàn Công TươngSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00138 Để học tốt Lịch sử 8Đoàn Công TươngSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00137 Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 7 Tạ Thị Thúy AnhSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00136 Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 6 Tạ Thị Thúy AnhSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00135 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 6 Tạ Thị Thúy AnhSách tham khảo lịch sử Đang mượn
SNV-00993 Tiếng Anh 6 Tập 2 - Sách giáo viênHoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00992 Tiếng Anh 6 Tập 1 - Sách giáo viênHoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
GKNN-00054 Tiếng Anh 8 Tập 2 - Sách học sinhHoàng Văn VânTiếng Anh Trong kho
GKNN-00053 Tiếng Anh 8 Tập 2 - Sách học sinhHoàng Văn VânTiếng Anh Trong kho
GKNN-00052 Tiếng Anh 8Tập 1- Sách học sinhHoàng Văn VânTiếng Anh Trong kho
GKNN-00051 Tiếng Anh 8Tập 1- Sách học sinhHoàng Văn VânTiếng Anh Trong kho
TKNN-00219 Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 9Hoa NguyễnSách tham khảo tiếng Anh Đang mượn
TKNN-00218 Bộ đề kiểm tra Tiếng anh lớp 9Đại Lợi Sách tham khảo tiếng Anh Đang mượn
TKNN-00217 Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 Tập 1,2 Lê Nguyễn Thanh Tâm Sách tham khảo tiếng Anh Đang mượn
12345678910...